Knjiga, moja prijateljica

V mesecu februarju smo v sklopu kulturnega praznika čas posvetili branju knjige Lov na medveda. Pogledali smo si predstavo, pri kateri nas je na koncu v jami čakal medved. Predstavo smo delili tudi s prijatelji rednih skupin. Vsebino knjige smo utrdili z ustvarjanjem....

Žuželke na travniku

V mesecu maju spoznavamo žuželke na travniku. Prednost smo dali pridnim čebelam, ki so pomembne za naše okolje in nam daje sladki med. preko igre smo s pomočjo žuželk razvijali različne spretnosti na vseh področjih kurikuluma. [Show as slideshow]...