Vpis v vrtec

Vpis v Predšolske oddelke s prilagojenim programom ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Na Zavod za šolstvo RS, Trg revolucije 7, 2000 Maribor, je potrebno vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja. Na podlagi odločbe o usmerjanju, po predhodnem dogovoru z vodjo POPP (Pegi Zakrajšek Stergar 040 626 288) opravite vpis otroka v vrtec. Vpis je mogoč celo leto. Pred vpisom ste vedno dobrodošli, da nas obiščete in spoznate naše delo.

Več o usmerjanju si preberite na strani Zavoda za šolstvo, kjer so na razpolago še drugi obrazci, ki so potrebni za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Predšolski oddelki s prilagojenim programom delujejo v okviru treh mariborskih vrtcev, otrok pa je vpisan v enega od teh:

Vrtec Otona Župančiča Maribor

Oblakova 5, Maribor

Vrtec Jožice Flander Maribor

Focheva 51, Maribor

Vrtec Tezno Maribor

Dogoška cesta 20, Maribor

Po opravljenem vpisu lahko v  istem mesecu urejate na Centru za socialno delo pravico do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.