OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Prvič od doma

Je ime šole v naravi, ko otroci v spremstvu spec. pedagoginj in vzgojiteljic preživijo nekaj dni od doma. V letošnjem letu bodo otroci prespali eno noč v vrtcu.

Korak naprej

Je projekt spremljanja integracije otrok s PP v novo okolje in povezovanje s šolami ter vrtci, v katere odhajajo otroci iz našega vrtca. V POPP se trudimo, da bi otrok prehod  iz vrtca v šolo doživel kot prijetno izkušnjo.

Z roko v roki

Je projekt integracije, kjer se bodo otroci rednih skupin in skupin s prilagojenim programom skupaj udeležili določenih aktivnosti v vrtcu. Je  oblika povezovanja predšolskih  oddelkov s prilagojenim programom in rednih skupin vrtca. S ciljem uresničevanja integracije otrok s posebnimi potrebami v vsakdanjem življenju vrtca, bomo razvijali posebne oblike povezovanja otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov.

Mladi športnik

Je prilagojen športni program za predšolske otroke. Poudarek je na učenju različnih veščin z ustreznimi prilagoditvami glede na otrokove sposobnosti.

Program poteka v osmih stopnjah. Otroci počasi prehajajo od enostavnejših do zahtevnejših vaj.

Čarobna škatla

Čarobna škatla je projekt, ki bo potekal v vseh enotah POPP. Gre za prenos logopedskih vaj v domače okolje, kjer bodo lahko starši on otroci v domačem okolju preko igre spoznavali različne vaje za razvijanje govora in jezika.

Terapevtsko smučanje

Je projekt športnih aktivnosti na snegu za otroke s posebnimi potrebami. Dejavnosti potekajo v majhni skupini, vedno individualno, počasi in umirjeno. V sproščenem vzdušju otroci osvajajo prve smučarske korake, drsijo po snegu s sanmi in se igrajo.

Terapevtsko plavanje po Halliwicku

Program obsega navajanje na vodo, sprostitev, gibanje okoli osi, vzgon in lebdenje na vodi ter prve plavalne spretnosti. Učenje poteka postopoma, brez prisile, ob igri, prepevanju in uporabi igrač. Tečaja se bodo udeležili vsi otroci POPP s starši oz. vzgojiteljicami.

Cici vesela šola

Je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Predstavlja obravnavo zanimivih mesečnih tem, reševanje nalog, iger in ugank.

Palček Bralček

Ob prebiranju in spoznavanju knjig nastajajo risbe, igre, ples, dramatizacije, reševanje različnih nalog, povezanih s vsebino knjig … Risbe in naloge združimo v knjižici Moje pravljično popotovanje, ki jo vsak otrok na koncu leta nese domov. Tudi s tem in z razstavami izdelkov, ki nastajajo ob branju, starše seznanjamo, katere knjige je otrok v okviru tega projekta spoznal v vrtcu.

Terapija Senzorne integracije

Senzorna integracija je nevrološki proces, ki nam pomaga organizirati čutne vnose iz lastnega telesa in okolja ter omogoča, da telo te informacije učinkovito uporabi znotraj določenega okolja«. (Ayres, 1972) Omogoči nam, da damo vsemu temu kar izkusimo pomen in nam pomaga, da se v določeni situaciji odzovemo na primeren način, na podlagi predhodnih izkušenj. Senzorna integracija je osnova za učenje in vedenje.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih našim otrokom ponujajo zunanji sodelavci:

Dostopnost