Obogatitvene dejavnosti

Št Naslov  Kratek opis obogatitvene dejavnosti
1. Prvič od doma Je ime šole v naravi, ko otroci v spremstvu spec. pedagoginj in vzgojiteljic preživijo nekaj dni od doma. V letošnjem letu bodo otroci prespali eno noč v vrtcu.
2. Terapevtsko plavanje po Halliwicku Program obsega navajanje na vodo, sprostitev, gibanje okoli osi, vzgon in lebdenje na vodi ter prve plavalne spretnosti. Učenje poteka postopoma, brez prisile, ob igri, prepevanju in uporabi igrač. Tečaja se bodo udeležili vsi otroci POPP s starši oz. vzgojiteljicami.
3. Terapevtsko smučanje Je projekt športnih aktivnosti na snegu za otroke s posebnimi potrebami. Dejavnosti potekajo v majhni skupini, vedno individualno, počasi in umirjeno. V sproščenem vzdušju otroci osvajajo prve smučarske korake, drsijo po snegu s sanmi in se igrajo.
4. Mladi športnik Je prilagojen športni program za predšolske otroke. Poudarek je na učenju različnih veščin z ustreznimi prilagoditvami glede na otrokove sposobnosti. Program poteka v osmih stopnjah. Otroci počasi prehajajo od enostavnejših do zahtevnejših vaj.
5. Čarobna škatla Čarobna škatla je projekt, ki bo potekal v vseh enotah POPP. Gre za prenos logopedskih vaj v domače okolje, kjer bodo lahko starši on otroci v domačem okolju preko igre spoznavali različne vaje za razvijanje govora in jezika.
6. Palček Bralček

V sodelovanju s knjižničarko bo potekal projekt predšolske bralne značke.  Knjižničarka Majda Šumrada Harc bo pripravila bibliopedagoške ure z delavnicami v povezavi s pravljicami, ki jih bodo otroci spoznavali v vrtcu.

Ob prebiranju in spoznavanju knjig nastajajo risbe, igre, ples, dramatizacije, reševanje različnih nalog, povezanih s vsebino knjig … Risbe in naloge združimo v knjižici Moje pravljično popotovanje, ki jo vsak otrok na koncu leta nese domov. Tudi s tem in z razstavami izdelkov, ki nastajajo ob branju, starše seznanjamo, katere knjige je otrok v okviru tega projekta spoznal v vrtcu.

7. Cici vesela šola Je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Predstavlja obravnavo zanimivih mesečnih tem, reševanje nalog, iger in ugank.
8. Aktivnosti s pomočjo konja Obsegajo terapijo s pomočjo konja, športno-rekreativno jahanje za osebe s posebnimi potrebami in druge aktivnosti s pomočjo konja.V našem srečanju s konjem bomo namenili poudarek občutkom ugodja, sproščanja, druženje, prijateljevanje, razvedrila, spoznavanja, dotikanja, krtačenja in sprejemanja njegove veličine. Stik s konjem, spoznavanje konja, nega, delovne navade in jahanje kot terapevtski učinek.
9. Korak naprej Je projekt spremljanja integracije otrok s PP v novo okolje in povezovanje s šolami ter vrtci, v katere odhajajo otroci iz našega vrtca. V POPP se trudimo, da bi otrok prehod  iz vrtca v šolo doživel kot prijetno izkušnjo.
10. Terapija Senzorne integracije Senzorna integracija je nevrološki proces, ki nam pomaga organizirati čutne vnose iz lastnega telesa in okolja ter omogoča, da telo te informacije učinkovito uporabi znotraj določenega okolja«. (Ayres, 1972) Omogoči nam, da damo vsemu temu kar izkusimo pomen in nam pomaga, da se v določeni situaciji odzovemo na primeren način, na podlagi predhodnih izkušenj. Senzorna integracija je osnova za učenje in vedenje.
11 Teden otroka Z vsebinsko usmeritvijo letošnjega Tedna otroka “Nekaj  ti  moram  povedati”, skušamo poudariti, kako pomembno in nujno je kakovostno sporazumevanje otroka ali mladostnika z drugo osebo. Komuniciranje je vedno dvosmeren odnos, v katerem udeleženci sporočila pošiljajo, sprejemajo, zaznavajo in interpretirajo. Vse prevečkrat pa z otroki poteka le enosmerna komunikacija z razlago, zapovedjo, ukazom, opozorilom, prošnjo ali prepovedjo, ne da bi ob tem imel otrok možnost vprašati ali argumentirati svoje stališče.
12 Z roko v roki Je projekt integracije, kjer se bodo otroci rednih skupin in skupin s prilagojenim programom skupaj udeležili določenih aktivnosti v vrtcu. Je  oblika povezovanja predšolskih  oddelkov s prilagojenim programom in rednih skupin vrtca. S ciljem uresničevanja integracije otrok s posebnimi potrebami v vsakdanjem življenju vrtca, bomo razvijali posebne oblike povezovanja otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov.

Obogatitvene dejavnosti, ki jih našim otrokom ponujajo zunanji sodelavci:

Rdeči noski Rdeči noski klovni zdravniki
Bolnišnica Medimedo Društvo študentov medicine Maribor

 

Dostopnost