Sodelujemo z vrtci

Vse dodatne informacije lahko dobite pri vaših vzgojiteljicah, svetovalnih delavkah in drugih strokovnih delavkah vrtca, ki ga obiskuje vaš otrok.

Vrtec Povezava do svetovalne službe vrtca
Vrtec Borisa Pečeta Maribor svetovalna služba
Vrtec Jadvige Golež Maribor svetovalna služba
Vrtec Otona Župančiča Maribor svetovalna služba
Vrtec Ivana Glinška Maribor svetovalna služba
Vrtec Jožice Flander Maribor svetovalna služba
Vrtec Pobrežje Maribor svetovalna služba
Vrtec Tezno Maribor svetovalna služba
Vrtec Studenci Maribor svetovalna služba

 

Dostopnost