Strokovni delavci

Dodatno strokovno pomoč v mariborskih vrtcih izvajajo:

Strokovne delavke: profesorice defektologije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike Vrtec
Jožica Skarlovnik  Vrtec Pobrežje Maribor
Vera Žiger

Vrtec Studenci  Maribor

Vrtec Jadvige Golež

Vrtec Borisa Pečeta

Barbara Borko

Vrtec Tezno Maribor

Vrtec Otona Župančiča Maribor

Tea Ernecl

Vrtec Tezno

vrtec Jožice Flander

Martina Mlakar Vrtec Ivana Glinška
Anita Zadravec

Vrtec Borisa Pečeta,

vrtec Studenci

Kaja Kolman

Vrtec ivana Glinška

Studenci

Mateja Korpar

Vrtec Tezno

Vrtec Pobrežje

Mirjam Slakan Vrtec Tezno
Rebeka Šnofl

Vrtec Studenci

Vrtec Jožice Flander

Dostopnost