Strokovni delavci

Vodja Predšolskih oddelkov s prilagojenim programom: Pegi Zakrajšek Stergar, pegiosgusi@gmail.com ; tel. št: 040626288

Vrtec Vzgojiteljice: profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike Pomočnice vzgojiteljic
soncki
Vrtec Jožice Flander Maribor, enota Veveriček
pikapolonice

Katarina Kralj

Eva Lorenčič

Pegi Zakrajšek Stergar

 

Monika Stockl

Zlatka Tertinek

Alenka Rošker

mavrica
Vrtec Tezno Maribor,enota Mehurčki
soncki

Bernarda Belec

Petra Polajžar

Doroteja Bartol

Marica Rakuša Lupše

metuljcki
Vrtec Otona Župančiča Maribor, enota Lenka
pikapolonice

 

Tatjana Visočnik

Simona Bergauer

Majda Bratuša Štrakl

Anica Rošker Breg

Vrtec Osnovna Šola Gustava Šiliha enota Sovice (Doma Antona Skale)

Barbara Petek

 

Marija Breg

Zlatko Pišotek

Terapevtski tim:

Dvoršak Tatjana: diplomirana fizioterapevtka

Škrabel Kristina. diplomirana delovna terapevka

Plešic Mateja: profesorica defektologije in profesorica logopedije

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020: Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji

Zaposlena na Projektu: Anita Zadravec, profesorica defektologije