Opredeljeni pogoji do zdravstvenih omejitev za otroke in dijake in v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka izvedba mature in priprava na maturo)

Sklepi RSK – zdravstvene omejitve za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo).
RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinika pripravil seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature si oglejte spodnji prilogi.

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020 3-1

Dostopnost