STROKOVNI DELAVCI

LENKA

Vrtec Otona Župančiča Maribor

🐞🦋

VZGOJITELJICE:

profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike

~ Tatjana Visočnik
~ Simona Bergauer

POMOČNICE VZGOJITELJIC:

~ Majda Bratuša Štrakl
~ Anica Rošker Breg

VEVERIČEK

VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR

🦔🐿️

VZGOJITELJICE:

profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike

~ Eva Simonič
~ Nina Kmetec

POMOČNICE VZGOJITELJIC:

~ Marjeta Arčnik
~ Zlatka Tertinek
~ nadomešča Kim Čuhnik
~ Alenka Rošker

MEHURČKI

VRTEC Tezno maribor

🌈 🌞

VZGOJITELJICE:

profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike

~ Petra Polajžar
~ Lea Mikša

POMOČNICE VZGOJITELJIC:

~ Doroteja Bartol
~ Zlatko Šišotek

SOVICE

VRTEC OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA (DOM ANTONA SKALE

🦉 🐻

VZGOJITELJICE:

profesorice defektoligije in profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike

~ Bernarda Belec
~ Bojana Dajćman

POMOČNICE VZGOJITELJIC:

~ Marija Breg
~ Tamara Kovačevič nadomešča Jerica Krofič

VODJA PROGRAMOV: 

Simona Bergauer

KONTAKT:
📧 poppmaribor@gmail.com

📱 064135080

Terapevtski tim:

Dvoršak Tatjanadiplomirana fizioterapevtka

Škrabel Kristinadiplomirana delovna terapevka

Plešic Matejaprofesorica defektologije in profesorica logopedije

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020: Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji

Zaposlena na Projektu: Anita Zadravec, profesorica defektologije

Dostopnost