PREDSTAVITEV

Vrtec Predšolski oddelki s prilagojenim programom (oz. RAZVOJNI ODDELKI)
deluje kot organizacijska enota vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor.

Predšolski oddelki s prilagojenim programom so namenjeni predšolskim otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih. 

KAKO POTEKA DAN?

6.00. 6.30:

Prihod (glej delovni čas enote) otrok v vrtec, jutranji počitek po potrebi, igra s priljubljenimi igračami, individualno delo.

8.30:

Priprava na zajtrk, zajtrk, skrb za osebno higieno, nega.

9.00:

Izvajanje dejavnosti s področja Kurikuluma (skupinske in individualne) in individualiziranega programa, strokovne obravnave, bivanje na prostem.

11.30:

Priprava na kosilo, kosilo.

12.15:

Počitek ali umirjene dejavnosti, poslušanje pravljic, pesmic, igra.

14.00 – 15.30:

Popoldanska malica, aktivnosti po želji otrok, spontana igra, odhod domov (glej delovni čas enote).

Dostopnost