Strokovne obravnave

Specialno-pedagoška obravnava

Združuje metode pedagogike z ustreznimi specifičnimi znanji, ki prispevajo k celostni obravnavi otrok.

Delovna terapija

Cilj obravnave v delovni terapiji je voditi otroka do največje možne stopnje samostojnosti, ki jo glede na obsežnost zgodnje okvare lahko doseže.

Nevrofizioterapija

Delo nevrofizioterapevtke poteka po razvojno nevrološki obravnavi po konceptu Bobath.

Logopedska obravnava

Govor je osnovno sredstvo komunikacije in je izrednega pomena za vsakega posameznika.
Dostopnost