Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  coopp.izobrazevanje@zd-mb.si

Kraj izobraževanja: ZUDV Dornava – Dnevni center Maribor                                Izvajalec: ZUDV Dornava

Predviden čas izvedbe: 05.02.2019                                                                         Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Ciljna skupina: Za laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja).

Naslov: Kaj nam s svojim vedenjem sporoča senzorično občutljiv otrok

Predavatelji in teme: Silvija Tomše, prof. def., Sabina Muršič, dipl.del.terapevt

Kratek opis in cilji za udeležence:

  • Seznaniti se z glavnimi značilnostmi nevroloških sistemov in njihovim vplivom na učenje in vedenje.
  • Seznaniti se z osnovami pristopa HANDLE.
  • Prepoznati manj očitne znake stresa pri otrocih s posebnimi potrebami.
  • Spoznati nekatere HANDLE aktivnosti za jačanje nevrološkega sistema.
  • Praktično doživeti nekatere HANDLE aktivnosti.
Dostopnost