Spoštovani,

na podlagi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ul. RS, 132/2021), ki je pričel veljati dne 23. 8. 2021, in Okrožnice MIZŠ z dne 20. 8. 2021 in 23.8.2021 morajo vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah in domovih za učence, za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj »PCT«), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Prav tako morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izjema so starši ali druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole.  Izpolnjevanje pogoja preverja ravnatelj oziroma druga pooblaščena oseba zavoda.

Obveščamo vas tudi, da je za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec  v skladu z navodili in priporočili NIJZ obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok in ohranjanje varnostne razdalje. PCT pogoj (cepljenost, prebolevnost ali testiranje) in upoštevanje higienskih priporočil je obvezno za vse druge prihode staršev v vrtec, kot tudi ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, pogovorne ure, roditeljske sestanke itd.  Izpolnjevanje PCT pogoja se ne zahteva le ob prihodih in odhodih v vrtec.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

Dokazila za izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja so naslednja:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR
  (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje 4. točke, da je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
 2. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 3. dokazila iz 5. ali 6. točke tega odstavka: osebe so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Tedensko testiranje z antigenskim testom HAG

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu tudi določa, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom  (v nadaljnjem besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost oziroma v prostorih, ki jih določi ravnatelj zavoda.

Samotestiranje učencev

V skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2, se bo za posamezne skupine učencev pri pouku in obšolskih dejavnostih (učenci 7., 8. in 9. razreda) izvajalo samotestiranje s hitrim antigenskim testom (test HAG) tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat.

Obveznost nošenja mask v javnem zavodu

S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjeme za področje predšolske vzgoje in osnovne šole so:

 • predšolski otroci v vrtcu,
 • vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki (pri opravljanju neposrednega dela z otroki),
 • učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku,
 • govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učenci pri pouku športa in športne vzgoje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask Iahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali da komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Naprošamo zaposlene, udeležence izobraževanja in vse ostale, ki prihajajo v javni zavod, da upoštevajo vsa navedena določila iz tega obvestila.

Dostopnost