Obratovalni čas

Oddelki so odprti celo leto od ponedeljka do petka:

  • VRTEC Oš Gustava Šiliha POPP – enota LENKA (Ulica Pohorskega odreda 1)  od 6.00 do 15.30,
  • VRTEC Oš Gustava Šiliha POPP – enota MEHURČKI (Janševa ulica 3) od 6.00 do 15.30,
  • VRTEC Oš Gustava Šiliha POPP – enota VEVERIČEK (Fochova 51) od 6.30 do 15.30.
  • VRTEC Oš Gustava Šiliha POPP – enota SOVICE (Majcigerjeva 37) od 6.30 do 15.30

Poslovni čas vrtca smo določili na osnovi potreb staršev, razvidnih iz prijav v vrtec. Ob sobotah, nedeljah in praznikih so oddelki zaprti. Poslovanje oddelkov je vezano na šolski koledar. Pred prazniki poslujemo običajno, če se prijavi zadostno število otrok. Med počitnicami in v času praznikov, ko je prijavljeno manjše število otrok, je delo organizirano v skladu s številom vpisanih otrok, zato izvajamo prilagojen odpiralni čas in združevanje otrok iz različnih skupin in enot.

Otroke vpisujemo in sprejemamo v vrtec skozi vse leto glede na razpoložljiva mesta in na osnovi pripravljenega multidisciplinarnega zapisnika ozirmoma individualnega načrta pomoči družini.

Dostopnost