Aktivnosti in terapije s pomočjo konja so izjemna priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami.

V našem srečanju s konjem bomo namenili poudarek občutkom ugodja, sproščanja, druženje, prijateljevanje, razvedrila , spoznavanja, dotikanja, krtačenja in sprejemanja njegove veličine.

Konj namreč s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc, kot pomočnik in član terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijsko socializacijskem in kognitivno – izobraževalnem področju.

Aktivnosti s pomočjo konja so za razliko od terapij bolj spontane in manj formalizirane, cilji se posebej ne opredeljujejo ali ocenjujejo, temveč so splošni: občutek ugodja, sproščanje, druženje, prijateljevanje, razvedrilo…

Dostopnost