NOVINCI! V ponedeljek 3.9.2018 starše otrok novincev pričakujemo okrog 8. ure v naših oddelkih – kjer ste bili na ogledu. Vzemite si čas za uvajanje otroka v vrtec, za naslednje dni se boste dogovorili z vzgojiteljico. Pred tem opravite obvezni zdravniški pregled otroka pri specialistu pediatru.

Ob prvem prihodu otroka v vrtec  oddajte vzgojiteljici potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega je razvidno, da je otrok opravil vsa potrebna cepljenja in je zdravstveno sposoben za sprejem v vrtec. Starši pa hkrati na prvem individualnem razgovoru seznanite vzgojni tim oddelka s podatki o morebitnih zdravstvenih posebnostih vašega otroka.

V mesecu avgustu urejate na Centru za socialno delo pravico do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

 

Dostopnost