DRAGI STARŠI!

VABIMO VAS NA 1. RODITELJSKI SESTANEK

Dne: 15.9.2016 v vrtcu Tezno enota Mehurčki, ob 15. 30 uri

Dne: 19.9.2016 v vrtcu Jožice Flander enota Veveriček, ob 15. 30 uri

Dne: 21.9.2016 vrtec Otona Župančiča enota Lenka, ob 15. 30 uri

Starši pridite na enoto kamor je vpisan vaš otrok.

  1. DNEVNI RED:
  2. UVODNI POZDRAV, PREDSTAVITEV VZGOJITELJA, POMOČNICE VZGOJITELJICE
  3. PRISOTNOST
  4. PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV
  5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV (informativni vodnik)
  6. PREDSTAVITEV LDN, vzgojiteljice v skupinah, dnevna rutina
  7. RAZNO

 

Kolektiv vrtca

Dostopnost