Mladi športnik je prilagojen športni program za otroke s posebnimi potrebami v starosti od 2-7 let. Zasnoval ga je tim strokovnjakov pri  specialni olimpijadi z željo, da se tudi predšolskim otrokom s posebnimi potrebami zagotovi primerne oblike motoričnih aktivnosti, ki bodo ugodno vplivale na njihov razvoj.

V soboto 6.6. je potekala zaključna prireditev programa mladi športnik. Pripravili smo gibalni poligon za različne aktivnosti. Otroci so z veseljem premagovali zahtevne gibalne naloge in se ob dejavnosti veselili. Ob koncu so za svoj trud prejeli medalje.

Program je zasnovan na način, da omogoča veliko variacij in prilagajanja individualnim potrebam otrok, zato ga lahko prilagodimo tudi otrokom z drugimi motnjami v razvoju. Program smo kot prvi v Sloveniji pričeli izvajati v Predšolskih oddelkih s prilagojenim programom pri Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru v šolskem letu 2011/2012. Prilagodili smo ga svojim potrebam in rezultati so bili odlični. Otroci so tedensko izvajali različne aktivnosti po programu. Pridobljeno znanje smo posredovali tudi staršem na športnih dnevih in zaključnih športnih igrah, kjer so otroci za svoj trud prejeli tudi medalje.

 

Eden od ciljev programa je širjenje znanja med družinske člane otroka s posebnimi potrebami. Starši spoznajo, kaj njihov otrok zmore, obenem pa pridobijo koristno znanje in se ob vsem še zabavajo. Seznanijo se z specialno olimpijado in že v predšolskem obdobju spoznajo možnostmi udejstvovanja na različnih športnih področjih, ki jih specialna olimpijada ponuja.

Dostopnost