Terapevtsko plavanje v vrtcu
V mesecu aprilu, maju in juniju je znova potekal projekt plavanja za otroke s posebnostmi v razvoju in njihove starše. Sodelovalo je okoli 30 staršev s svojimi otroki.
Naš namen je vključevanje staršev tudi v druge oblike sodelovanja s svojimi otroki. To vključuje drugačna, nova okolja, veliko prilagajanja in vzpodbude pri uporabi metod, ki povezujejo. Ena od teh metod je terapevtsko plavanje z elementi Halliwickove metode dela. Individualno delo z otroki, vključenimi v POPP poteka tudi čez celo šolsko leto.
Takrat terapevt individualno dela z otrokom v bazenu, ga testira, kaj zmore sam, kje potrebuje podporo in posebne prilagojene metode.
Ker pa je pomembno, da sodelujemo s starši, jih vsako leto povabimo, da tri dni skupaj izvajamo program terapevtskega plavanja. Delamo v manjši skupini 5 do 6 otrok in staršev. Metode dela so prilagojene predšolskim otrokom. Veliko pozornosti namenimo tudi prilagajanja merod otrokom z najrazličnejšimi težavami. Preko pesmic, očesnega kontakta, občutenje drsenja v vodi, pihanja in preskušanja vzgona, lebdenja v vodi, poslušanja šumenja vode z otrokom vzpostavljam stik in skrbimo za varnost v vodi.
Hkrati pa izvajamo tudi terapevtsko delo. Starši potrebujejo ob sebi terapevta, ki jim ob tem pomaga, jih usmerja in daje pogum, da zmorejo. To jih navdaja z občutkom, da se tudi sami zmorejo z otrokom v bazenu povezati in skozi igro vzpodbujati vse to, kar smo čez šolsko leto delali tudi v vrtcu.
Hvaležni smo, da se vsako leto v tako velikem številu udeležijo naših tečajev. To nam daje motivacijo tudi za naprej.
Tanja Dvoršak, dipl. fizot., RNO
Tina Škrabel, dipl. del. ter., RNO
Dostopnost