V prejšnjem tednu je v Medicinsko Termalnem centeru Fontana potekal projekt plavanja za otroke s posebnostmi v razvoju po Hallivickovi metodi dela. Udeležili se ga otroci, vključeni v PREDŠOLSKE ODDELKE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, skupaj z njihovimi starši.
Namen tega projekta je,da otroci v vodi postanejo varni in srečni. Pozitiven pristop,ki je naravnan na vsakega posameznika in njegove sposobnosti, ne pa pomanjkljivosti, je bistvena značilnost tega terapevtskega pristopa.
Učenje plavanja z elementi Halliwickove metode poudarja tudi pomen iger v vodi, saj le te zmanjšujejo psihični pritisk, spodbujajo samostojnost, omogočajo boljše razumevanje in učijo sprejemati zmage in poraze. Program zajema deset točk, omeniti velja najpomembnejšo aktivnost v vodi-to je vzpostavitev kontrole dihanja.
Vsak otrok ima svoje posebnosti in tako se vsakemu posebej prilagodi tudi načrt terapije v vodi.
Vsak majhen napredek na poti k samostojnosti vsem nam veliko pomeni.
Halliwickova filozofija upošteva tudi zamisel, da je pomembna izkušnja v vodi tista, ki jo posameznik doživi kot zadovoljstvo, veselje in sproščeno bivanje v vodi.
To je tudi naše vodilo.

Tanja Dvoršak,dipl.fizioterapevtka
Tina Škrabel, dipl.delovna terapevtka
Obe sva tudi inštruktorice plavanja po Halliwickovi metodi dela in voditeljice projekta, ki poteka v sodelovanje z Mariborskim društvom za cerebralno paralizo-Sonček.

Dostopnost