Vstopamo v tretje šolsko leto, v katerem se bomo poleg vzgojnoizobraževalnega dela posvetili tudi s priporočili in ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 ter navodili ob sumu in potrjenem pojavu virusa v šoli. Vendar le ta prinašajo nekaj novosti:

SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV:

Samotestiranje učencev in dijakov se izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 oziroma po stiku z okuženo osebo. Ob poslabšanju epidemiološke slike se samotestiranje uvede 1x tedensko. Če učenec ali dijak razvije simptrome značilne za covid-19 o tem obvesti osebnega izbranega zdravnika.

 • Negativen rezultat samotestiranja – ni nadaljnih ukrepov, v primeru simptomov o nadaljni diagnostiki odloča izbrani osebni zdravnik.
 • Pozitiven rezultat samotestiranja: ukrepanje v skladu z nadaljnimi koraki:
 • učenec/dijak/starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki učenca/dijaka napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;
 • učenec/dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;
 • če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ.
 • Če zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki akutne okužbe dihal naj ostanejo doma. Priporočeno je, da se na domu samotestira. Starši se posvetujejo. z izbranim osebnim zdravnikom. O nadaljnjih diagnostičnih postopkih, zdravljenju in vrnitvi v VIZ odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik.
 • V kolikor je pri teh osebah potrjena okužba (potrditveni HAGT/PCR test) s Covid-19, se priporoča, da se o tem obvesti VIZ. VIZ ukrepa skladno s poglavjem Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.
 • Če zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v VIZ, VIZ obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
 • Zboleli naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
 • Starši zbolelega se posvetujejo z. izbranim osebnim zdravnikom.
 • Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi VIZ niso potrebni.
 • Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s poglavjem 4 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. (https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje).
 • Prostore VIZ, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Dodatne informacije o samotestiranju so dostopne na: https://www.nijz.si/samotestiranje.

Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 (https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje)

Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja učencev/dijakov zagotovilo 10 testov na mesec. Teste bo učenec/dijak pridobil sam oz njegovi starši/zastopniki v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja. Tujci ali osebe, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja lahko teste pravzamejo s potrdilom o vpisu v vzgojno izobraževalni zavod. Testi bodo na voljo od 29. avgusta 2022 v lekarnah. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, se bo število prejetih testov prilagajalo po navodilih MIZ.

 

Uspešno šolsko leto in ostanimo zdravi!

Milojka Sevšek

Ravnateljica

Dostopnost