Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325,  coopp.izobrazevanje@zd-mb.si

Kraj izobraževanja: v ZUDV Dornava                                                         Izvajalec: ZUDV Dornava

Predviden čas izvedbe: 11.02.2019                                                          Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Ciljna skupina: Za laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja).

Naslov: Snoezelen (multisenzorni) pristop v vsakodnevnem življenju otrok s PP

Predavatelji in teme: Vesna Likovnik Gorjup, specialno-rehabilitacijski pedagog, David Vezjak, prof. likovne umetnosti

Kratek opis in cilji za udeležence:

  • Seznaniti se z izvorom, razvojem, namenom in cilji snoezelen pristopa.
  • Občutiti zadovoljstvo in sproščenost pri ugodnih senzornih držljajih.
  • Spoznati vpliv dražljajev na vedenje oseb s posebnimi potrebami.
  • Seznaniti se z možnostjo snoezelen pristopa v vsakodnevnem življenju.
  • Spoznati pomembnost senzornega vrta in senzornih kotičkov.
Dostopnost