Pomoč humanitarnega Kluba Soroptimistk Maribor učencem OŠ Gustava Šiliha Maribor

Naši učenci pogosto potrebujejo dodatne specializirane pripomočke in opremo, ki jo starši sami ne zmorejo kupiti. Kot na vsaki šoli, pa so tudi pri nas družine, ki  komaj zmorejo preživeti iz meseca v mesec.

Članice humanitarnega Kluba Soroptimistk Maribor so že nekajkrat priskočile s posameznimi donacijami na pomoč učencem na OŠ Gustava Šiliha Maribor.

Tudi na začetku leta 2018 so nas obiskale članice humanitarnega Kluba Soroptimistk Maribor ter nas zelo prijetno razveselile.

Podarile so nam Prilagojen stol za otroke z motnjo v razvoju, ki ga potrebuje deček z težko motnjo v gibalnem razvoju v Predšolskih oddelkih s prilagojenim programom, da bo lahko samostojno sedel, spremljal vsakodnevne dejavnosti in sodeloval v individualni obravnavi. Dodatno so nam podarile tudi nastavljivo delovno mizo, ki po višini in nagibu omogoča pravilno držo pri hranjenju in drugih dnevnih aktivnosti.

Zelo so razveselile tudi našega učenca Gregorja, ki je star 18 let in ima cerebralno paralizo ter pri vseh dnevnih aktivnostih potrebuje pomoč druge osebe. Podarile so mu prenosni računalnik, ki mu bo omogočal še naprej enakovredno vključevanje v učno delo ter razvoj njegovih sposobnosti na spoznavnem področju, komunikaciji, bralno-pisalnih in finomotoričnih spretnosti, pridobivanje besednega zaklada, socializaciji ter tako čim bolj enakovredno in uspešno vključevanje v okolje.

Lepo pa je bilo  videti tudi iskrice v očeh ter veselje našega učenca iz 6.razreda ter njegove družine, ki  so ga članice Kluba Soroptimistk Maribor v  prazničnem decembru razveselile  z boni za Europark.

Skupna vrednost vseh donacij je 2000 evrov.

Učenci in učitelji OŠ Gustava Šiliha Maribor smo zelo hvaležni za donacije članicam humanitarnega Kluba Soroptimistk Maribor, ki nam tako pomagajo pri prizadevanjih za čimbolj optimalen razvoj naših otrok ter njihovo vključevanje v družbo.

Smisel bivanja je samo v sobivanju in le naša medsebojna pomoč, komunikacija in delitev sreče z drugimi, nam lahko osmisli življenje.

Iskrena hvala!

 

Učenci in učitelji OŠ Gustava Šiliha Maribor

Dostopnost