V vrtcu smo skupaj preživeli polno lepih doživetij, zgodb in izkušenj, ki bodo zapisana v naše življenjske spominske knjige.

Spletla so se nova prijateljstva in nove vezi.

Vendar čas teče, ne ozira se na to, da bi ga včasih želeli ustaviti, predvsem ob dogodkih, ki so enkratni in posebni.

Tudi slovo od vrtca  je tak dogodek, je enkraten in poseben.

Dostopnost